PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH17.II.

Poniedziałek- Msza św. o godz. 18:3018. II. św.Symeona

Wtorek- Msza św. o godz. 7:2019.II.

Środa-Msza św. o godz.7:2020.II.

Czwartek-Msza św. o godz.7:20


22.II. święto Stolicy św. Piotra w Antiochii

Sobota -Msza św. o godz.7:45

23 .II

Niedziela Piędziesiątnicy- Msza św. o godz. 10:00