PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH16.IX. św.Cypriana

Poniedziałek -Msza św.o godz 18:30--------------------------------------------------------------------------------17. IX. Stygmatów św.Franciszka

Wtorek -Msza św.o godz 7:20
----------------------------------------------------------------------------------


18.IX .św.Józefa z Kupertynu

Środa -Msza św.o godz 7:20------------------------------------------------------------------------------------19.IX. św.Januarego

Czwartek -Msza św.o godz 7:20
-----------------------------------------------------------------------------------
20.IX.św.Eustachego

Piątek -Msza św.o godz 18:30--------------------------------------------------------------------------------------21.IX. św.Mateusza

Sobota -Msza św.o godz 7:45
------------------------------------------------------------------------------------
22.IX.

15 Niedziela -Msza św. o godz. 10:00