PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Porządek Mszy Świętych

----------------------------------------------------------------------------
20 marca św.Józefa Oblubieńca N.M.P.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20

Msza św. o godz. 18:30
------------------------------------------------------------------------------
21 marca św.Benedykta

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


---------------------------------------------------------------------------------------

22 marca


Środa -Msza św. o godz. 7:20
-------------------------------------------------------------------------------------
23 marca

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20


---------------------------------------------------------------------------------------24 marca św.Gabriela Archanioła

Piątek - Msza św. o godz. 7:20


18:00 Droga Krzyżowa---------------------------------------------------------------------------

25 marca Zwiastowanie N.M.P.

Sobota - Msza św. o godz. 7:20
----------------------------------------------------------------------------
26 marca4-ta Niedziela Wielkiego Postu- Msza św. o godz. 10:00============================================================