PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH23 X

Poniedziałek -Msza o godz. 7:20

------------------------------------------------------------------24 X św.Rafała Archanioła

Wtorek -Msza o godz. 7:20

--------------------------------------------------25 Xśś Chryzanta i DariiŚroda -Msza o godz. 7:20-------------------------------------------------------------26 X św.Ewarysta


Czwartek -Msza o godz. 7:20

------------------------------------------------------------------------------------27 X Wigilia śś Judy Tadeusza


Piątek -Msza o godz. 7:20-------------------------------------------------------------------------------
29 X

święto Chrystusa Króla - Msza o godz . 10:00

=============================================================