PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH22 .I . śś Wincentego i Anatazego


Poniedziałek -Msza o godz. 7:20
-------------------------------------------------------------------------------
23.I. św.Rajmunda z Penafort

Wtorek -Msza o godz. 7:20------------------------------------------------------------------


27 .I . św. Jana Chryzostoma


Sobota -Msza o godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------
28.I.

Niedziela Siedemdziesiątnicy- Msza o godz . 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------