PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Akt uwielbienia i poświęcenia się "Miłości Nieskończonej"

O Miłości Nieskończona, Boże Przedwieczny, któryś jest Początkiem życia
i Żródłem bytu, uwielbiam Cię w Twojej Najwyższej Jedności i w Osobach
Trójcy Przenajświętszej.
Wielbię Cię, o Miłości Nieskończona, w Ojcu, wszechmogącym Stwórcy
wszechrzeczy. Wielbię Cię w Synu Jednorodzonym, Mądrości Przedwiecznej,
w Słowie Ojca, przez które wszystko się stało, a które wcieliło się w
łonie Maryi Dziewicy w pełni czasów, w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu i
Królu. Wielbię Cię w Duchu Świętym, który jest miłością wzajemną Ojca i
Syna, pełnym światła, potęgi i życia.
Uwielbiam Cię, o Miłości Nieskończona, ukryta we wszystkich tajemnicach
naszej Wiary Świętej, promieniejąca z Najświętszej Eucharystii,
obfitująca niepomiernie na Kalwarii, ożywiająca Kościół Święty przez
cudowne zdroje Sakramentów Świętych.
Uwielbiam Cię, o Miłości Nieskończona, przepełniająca Najświętsze Serce
Jezusowe, Twój Przybytek niewysłowiony, i Tobie całkowicie się
poświęcam. Oddaję się Tobie bez obawy, dobrowolnie i całkowicie; racz
przyjąć w posiadanie całe me jestestwo i przeniknij je na wskroś. Sam ze
siebie jestem wprawdzie nicestwem, niezdolnym do służenia Tobie, lecz
Ty, o Miłości Nieskończona, sama ożywiłaś mię i pociągnęłaś ku Sobie.
Oto więc, o Jezu, gotów jestem pełnić "Dzieło" Twej "Miłości" i- o ile
tylko zdołam- krzewić w duszach Twych Kapłanów, a przez nich po całym
świecie głebokie poznanie i uwielbianie Twego Nieskończonego
Miłosierdzia oraz niewypowiedzianej tkliwości i słodyczy Twego Serca.
Pragnę spełnić Twą wolę za wszelką cenę, aż do wylania krwi własnej,
lubo niegodzien jestem tej łaski.
O Maryjo, Dziewico Niepokalana, która za sprawą Miłości Nieskończonej
stałaś się Matką Bożą, przez Twoje to ręce dziewicze składam mą ofiarę i
poświęcam się Miłości Nieskończonej. Wyjednaj mi bym był pokorny i
wierny i abym się oddał niepodzielnie sprawom Jezusa Chrystusa-
Najmilszego Syna Twego- i chwale Jego Najświętszego Serca. Amen.

ks. Rafał J. Trytek icr, 27.V.2020

Za: Powszechne Przymierze Kapłańskie Przyjaciół Najświętszego Serca
Jezusowego, Jasna Góra 1939, Wydawnictwo OO. Paulinów,

Nihil Obstat X. Dr Karol Kozłowski Cracoviae 29 Junii 1937, Imprimatur
Kraków 18 sierpnia 1939 r., Bp Stanisław Wikariusz Generalny, X. Stefan
Mazanek Kanclerz
Powrót