PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

450 lat kardynalatu Hieronima AlbaniegoW roku Pańskim 1570-ym papież św. Pius V mianował kardynałem św. Jana


przy Bramie Łacińskiej Hieronima Albaniego.
W 1543 roku pisał On:
„Papa factus hæreticus, si resipiscat ante sententiam declaratoriam,

jus Pontificium ipso facto recuperat, absque nova Cardinalium electione

aliave solemnitate" („Jeżeli papież który popadł w herezję, zreflektuje

się przed sentencją deklaracyjną, odzyskuje przez ten fakt papiestwo;

bez nowego wyboru przez kardynałów lub innego działania").Widzimy tutaj, że nawet po popadnięciu w herezję (ALE PRZED

DEKLARACJĄ), papież- wedle kardynała, a wtedy teologa Albaniego- nie

traci swojego wyznaczenia na Stolicę św. Piotra i może odzyskać urząd

papieski po odwołaniu herezji. Jest to twierdzenie podobne do, choć nie

całkowicie tożsame z tezą Cassiciacum.Podtrzymywanie tezy o możliwości rozłączenia materii i formy papiestwa

nie wykluczyło Albaniego z wyniesienia przez papieża św. Piusa V na

funkcję kardynała.Pogląd kardynała Albaniego przytacza w swym "Tractatus de Papa"

kanonista o. Maria Dominik Bouix S.I. w roku Pańskim 1869. Nie słyszano,

by Pius IX, albo któryś z Jego prawowitych Następców- od Leona XIII do

Piusa XII- POGLĄD TEOLOGICZNY O MOŻLIWOŚCI ROZDZIELENIA FORMY I MATERII
PAPIESTWA potępił. Zatem jest całkowicie dopuszczalne by rzymscy

katolicy go podtrzymywali. Opinia przeciwna ma wartość zwykłej hipotezy

teologicznej.Z tego powodu wszelkie próby delegitymizacji zasad mojego Instytutu, na

podstawie twierdzenia jakoby forma i materia występowały w papieżu

zawsze razem są pozbawione podstaw.ks. Rafał J. Trytek ICR, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
Powrót