PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

11 czerwca A.D. 2020

11 czerwca A.D. 1899 Ojciec Święty Leon XIII poświęcił rodzaj ludzki
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jednym z błogosławionych skutków tego
aktu była fala nawróceń. W tym roku 11 czerwca przypada w samo Boże
Ciało, więc będziemy chcieli w naszym krakowskim oratorium szczególnie
uroczyście powtórzyć ten akt. Wszystkich nieobecnych zachęcam do
odmówienia aktu w nadchodzący czwartek ok. 11.00. W tym roku mija
również 700 lat od zaprowadzenia w Polsce święta Bożego Ciała przez
krakowskiego biskupa Nankiera, co powinno być również okazją dla
uczczenia Eucharystycznego Serca Pana Jezusa.

ks. Rafał Trytek ICR, w święto śś. Pryma i Felicjana
Powrót