PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wniebowzięta Królowa Polski

W sobotę 15 sierpnia A.D. 2020, w Święto Wniebowzięcia N.M.P.,
obchodziliśmy setną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. W
oratoriach: warszawskim i krakowskim, po uroczystych mszach świętych
odśpiewaliśmy Te Deum wraz z modlitwą dziękczynną, przepisaną reskryptem
Stolicy Apostolskiej dla Polski, a pomieszczonym w rytuale katowickim
(1927).
Kontynuując Dziękczynienie, dołączamy prośbę o uwolnienie Polski od
nowego bolszewizmu, czyli ideologii LGBT, oraz modernizmu, które
plugawią nasze świątynie- od zewnątrz i wewnątrz.

Boże błogosław Polsce!

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót