PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

O dobrą śmierć ks. Cekady


Z przykrością informuję, że Wielebny ks. Anthony Cekada zbliża się do
kresu swoich ziemskich dni. Proszę o modlitwę za Niego, by miał świętą
śmierć.

Bóg zapłać.


ks. Rafał Trytek ICR

Powrót