PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Śmierć ks. Cekady

Wielebny ks. Cekada zmarł dzisiaj rano czasu wschodnioamerykańskiego
(ok. 16.30 czasu polskiego), wsparty modlitwą i umocniony sakramentami
Kościoła świętego. Zapraszam wszystkich do modlitwy za duszę tego
dobrego i walecznego księdza.

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót