PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Modlitwa za Ojczyznę


Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji.
Jak wiemy siły piekieł rozpętały nagonkę na wszystkich, którzy
opowiadają się za ochroną życia chorych nienarodzonych dzieci. Mamy do
czynienia z bezprecedensową próbą zdestabilizowania państwa i ładu
społecznego. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona Ojczyzny;
przynajmniej przez modlitwę, a niekiedy nawet czynnie.
Niech Chrystus Król panuje w Polsce przez Niepokalaną Królową Polski!

Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót