PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Obchody Stulecia Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 1921- 2021

Tak jat to było zaanonsowane w 16-tym numerze "Biuletynu Czcicieli
św.
Marii Goretti", 3 czerwca A.D. 2021 roku w święto Bożego Ciała,
odnowiliśmy poświęcenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
z 3
czerwca 1921 roku. To pierwsze odbyło się na Małym Rynku w
Krakowie, to
drugie kilkadziesiąt metrów dalej w naszym oratorium N.M.P
Królowej
Polski. To poświęcenie ponowiliśmy wraz z wiernymi katolikami 4
czerwca,
w pierwszy piątek miesiąca, w warszawskim oratorium św. Andrzeja
Boboli. Z kolei w niedzielę 6 czerwca we wrocławskim
oratorium św.
Jana Apostoła i św. Piusa X obchodziliśmy Piętnastolecie mojego
apostolatu w tym mieście.
W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ponowiliśmy natomiast
poświęcenie całego świata temuż Sercu. Pięknym dodatkiem do
uroczystości
były dwie pierwsze komunie święte dzieci z Górnego i Dolnego
Śląska.

Najświętsze Serce Pana Jezusa przyjdź Królestwo Twoje!

ks. Rafał Trytek ICR
Powrót