PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Pielgrzymka dziękczynna


17 lipca A.D. 2021 odbędzie się pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Po porannej mszy świętej w Krakowie zbieramy się na
placu wewnętrznym klasztoru bernardynów w Kalwarii o godzinie 10.30
(obok figury Matki Bożej). Stamtąd wyruszamy na trasę Dróżek z intencją
Dziękczynienia za 15 lat naszego apostolatu w Polsce, a zwłaszcza prac
duszpasterskich w oratoriach krakowskim i wrocławskim, za ochronę Matki
Bożej przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, za Zwycięstwa
chrześcijan w bitwach pod Lepanto (450 lat) i Chocimiem (400 lat), za
rodziny katolickie, za 320 lat ślubów uroczystych Czcigodnego Ojca
Stanisława Papczyńskiego, za rok działalności Towarzystwa św. Marii
Goretti i Stulecie Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na
Małym Rynku w Krakowie, które mieliśmy szczęście w tym roku odnowić. Do
Dziękczynienia dołączymy prośby w intencjach osobistych, narodowych i
Kościoła Świętego.

7 lipca, w święto św. Apostołów Słowian Cyryla i Metodego

ks. Rafał Trytek
Powrót