PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Siedemsetpięćdziesiąta rocznica urodzin św. Elżbiety Portugalskiej


8 lipca obchodzimy w kalendarzu rzymskim święto świętej Elżbiety
Portugalskiej. Imię swoje zawdzięcza Ona swej ciotecznej babce świętej
Elżbiecie Węgierskiej. Urodziła się w Królestwie Aragonii, w Saragossie
lub Barcelonie w roku 1271. Wydano Ją za mąż za króla Dionizego
Luzytańskiego, któremu powiła dwoje dzieci. Na dworze królewskim, będąc
tercjarką franciszkańską, prowadziła życie pokutne wspierając i
posługując biednym, o ile monarsze obowiązki Jej na to pozwalały. Gdy
Jej Krajowi groziła wojna domowa z powodu walk Jej syna z przyrodnim
bratem, udało Jej się doprowadzić do pokoju. Pod koniec życia dokonała
tego samego godząc swojego syna z Kastylijczykami. Zmarła czwartego
lipca 1336 roku.
Prośmy przez Jej wstawiennictwo o dobre, miłosierne i pokojowe rządy w
Polsce i Portugalii.

Święta Królowo Elżbieto, módl się za nami!

ks. Rafał Trytek

Powrót