PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Święta Teresa od Jezusa o św. Józefie"Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa,
usilnie Jemu się polecając. (...) Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do
tej chwili prosiła Go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest
to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną
Tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy
mię wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w
tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świetemu, jak o tym wiem z
własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał
nas Pan przez to upewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi
i mniemanemu ojcu swemu, który miał prawo mu rozkazywać- tak i w niebie
czyni wszystko, o cokolwiek On go poprosi."

Cieszmy się zatem, że tak wielki Święty jest od wieków czczony w Polsce
w swych cudownych wizerunkach- kaliskim, obydwu krakowskich i innych.
Święty Jóżef Kaliski należy do najstarszych ukoronowanych na świecie.
Jemu to właśnie swój pierścień podarował nasz Patron papież święty Pius
X. Święty Józef był czczony szczególnie w wielu zakonach- np. przez
karmelitów, józefitki (księdza Zygmunta Gorazdowskiego; założone we
Lwowie), dominikanów i franciszkanów.

ks. R.Trytek, święto św. Brygidy Szwedzkiej 2021

Powrót