PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Potrzeba ekspiacji


W dniach od 14 do 16 stycznia tego roku na krakowskim Kazimierzu
wystawione zostaną bluźniercze spektakle uderzające w Świętą Rodzinę.
Wzywam wszystkich katolików do ekspiacji ze te zbrodnie. W sobotę 15
stycznia po mszy świętej Różaniec Święty w naszej kaplicy zostanie
odmówiony w intencji zadośćuczynienia Świętej Rodzinie za te zniewagi.

ks. Rafał Trytek
Powrót