PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Przybycie redemptorystów do Tuchowa w 1893 roku


130 lat temu, w święto Matki Bożej Dobrej Rady 1893 roku (26 kwietnia),
do Tuchowa przybyli ojcowie redemptoryści by objąć opieką duszpasterską
sanktuarium z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej, znajdujące się przy
dawnym przeoracie benedyktynów z tynieckiego opactwa.
W tym dniu rozpoczęła się na dużą skalę odnowa duchowa diecezji
tarnowskiej, dzięki ogromnej pracy synów świętego Alfonsa Marii
Liguoriego. Ojcowie redemptoryści wystarali się również u papieża
świętego Piusa X o koronację Matki Boskiej Tuchowskiej. Dokonał jej w
imieniu papieża ordynariusz tarnowski ks. Leon Wałęga II października
Roku Pańskiego 1904-go.

Równo rok temu w święto Matki Bożej Dobrej Rady zmarł również J.E. ks.
biskup Daniel L. Dolan z kościoła św. Gertrudy Wielkiej w West Chester.
Proszę o modlitwę za spokój Jego duszy.

ks. Rafał Trytek

Powrót