PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wojna biskupów

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

J.E. ks. biskup Rodryk da Silva z Brazylii zapowiedział na styczeń
przyszłego roku konsekracje biskupie kapłanów Piotra Roy`a i Ferdynanda
Altamiry, celem zapewnienia sukcesji apostolskiej (jej materialnego
aspektu) w tych trudnych czasach. Spotkało się to z negatywną reakcją
księdza biskupa Karola McGuire, który zarzucił biskupowi da Silvie wybór
nieznanych kandydatów i brak konsultacji z "centralą", tj. parafią św.
Gertrudy Wielkiej w West Chester, w amerykańskim stanie Ohio.
Warto napomnieć, że biskup da Silva został konsekrowany na biskupa w
święto św. Michała Archanioła 2021 roku przez śp. ks. biskupa Dolana.
Pojawił się wtedy m.in. wobec biskupa Dolana zarzut braku wymaganych
przez prawo kanoniczne pięciu lat kapłaństwa ks. da Silvy. Rok później
biskup Dolan już nie żył, a biskup da Silva konsekrował w trybie nagłym
księdza McGuire na biskupa, co było zresztą wolą zmarłego. 1 maja tego
roku biskup McGuire i biskup da Silva konsekrowali wspólnie na biskupa
księdza Bedę Nkamuke z Nigerii. Po pół roku ich współpraca nagle się
zakończyła.
Sytuacja może się wydawać zaskakująca, a nawet szokująca. Zachęcam
wiernych do modlitw za nasze duchowieństwo, by zawsze stosowało się do
Woli Bożej i nie powiększało zamętu w szeregach ruchu oporu wobec
modernizmu.Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Rafał Trytek ICR

21.XI. A.D. 2023

Powrót