PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Cele oratorium M.B. Królowej Polski

Celami oratorium są: (1) zbawianie dusz poprzez szerzenie wiary
katolickiej, udzielanie sakramentów oraz składanie najśw. ofiary Mszy;
(2) zachowanie, promowanie i rozszerzanie wiary katolickiej sprzed
soboru watykańskiego II, jak również wykorzenienie herezji modernizmu.

Powrót