PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIKW miesiącu wrześniu i październiku modlimy się w intencjach:

1. przebłagalna - za grzechy niewiary i niemoralności w Polsce; na
zadośćuczynienie za zniewagi uczynione Bogu, Niepokalanej i Świętym
Pańskim

2. błagalna - o dobre rządy dla Polski; o opiekę Niepokalanej Królowej
Polski dla Ojczyzny oraz opiekę Aniołów Stróżów i Patronów Polski dla
Kraju

3. pochwalna - na cześć Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez Niepokalane
i Bolejące Serce N.M.P.

4. dziękczynna - za łaskę chrztu i Wiary oraz za wszelkie łaski, dary i
opiekę nad Narodem

5. za zmarłych - za wszystkich polskich katolików, którzy przebywają w
czyśćcu.
Powrót