PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W kwietniu modlimy się w intencji:O tryumf Bożego Serca przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.


Zadaniem członków Bractwa w kwietniu jest codzienne odmawianie Litanii

do Najświętszego Imienia Jezus.Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

według św. Małgorzaty Marii Alacoque
Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie:

życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą

częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.
Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić

dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać.

Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot mej

miłości, za opiekuna mego życia, zapewnienie mego zbawienia, wsparcie

mej słabości i niestałości, naprawę wszystkich błędów mego życia i za

bezpieczne schronienie w chwili śmierci.
Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem mojem przed Bogiem

Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce miłości

pełne! całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i

słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!
Wyniszcz więc we mnie wszystko, coby Ci się nie podobać mogło lub opór

Ci stawiało! Niech miłość Twoja czysta tak się wyryje w mem sercu, abym

Cię nigdy zapomnieć nie mógł, ani się odłączyć od Ciebie i zaklinam Cię

na całą dobroć Twoją, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż

całem mojem szczęściem i całą moją chwałą jest żyć i umierać jako Twój

niewolnik.
(300 dni odpustu, który można ofiarować za dusze czyśćcowe, Leon XIII, 1

czerwca 1897)
Imprimatur: Zevenkerken, Festo D.N. Jesu Christi Regis 1931, Theodorus

abbas monasterii sancti Andreae
Imprimatur: Brugis, 16 Dec. 1931. Jer. Mahieu, vic. gen.
Wersja z Mszału Rzymskiego z 1931 roku (opracował o. G. Lefebvre,

benedyktyn).
Powrót