PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Życzenia wielkanocne dla Polaków - x. Rafał Trytek

Z okazji jakże radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam moim

katolickim Rodakom życzenia jak najrychlejszego tryumfu Chrystusa Króla

nad wszelkimi siłami religijnymi i politycznymi, które są Mu wrogie –

tak by Najświętsze Serce Pana Jezusa królowało w każdej dziedzinie życia

narodowego, a Maryja Niepokalana była przez wszystkich Polaków uznawana

w rzeczywistości i prawdziwie za Królową i Hetmankę.
Prośmy Króla Wieków, by Jego Mistyczne Ciało – Kościół rzymskokatolicki

– zostało wywyższone, jak to tylko jest możliwe, by światło Jego

nauczania oświeciło wszystkie narody i języki, co pozwoli wszystkim

narodom zjednoczyć się wokół Tronu swego Zbawcy i Władcy. Niech święci

Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej orędują za nami u Tronu Łaski,

tak by naród cały zaczął gorliwie czcić i naśladować swego Zbawiciela!
Niech żyją Chrystus Król i Najświętsza Maria Panna Królowa Polski!
Z kapłańskim błogosławieństwem
x. Rafał Trytek ICR
Powrót